Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΣΠΕΡΑΝΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ!

 Οι εσπεραντιστές Stefano Keller (ομιλητής) και Cesco Reale (μεταφραστής)

Η πολυεθνική εσπεραντική ομάδα.

Η Εσπεράντο ακούστηκε για πρώτη φορά στη διάρκεια συνόδου των Ηνωμένων Εθνών.
Την 27η και 28η Νοεμβρίου 2012 πραγματοποιήθηκε η 5η διάσκεψη των Μειονοτήτων στο Μέγαρο των Εθνών, στη Γενεύη (Ελβετία). Η σύσκεψη αυτή αφορούσε στη Διακήρυξη για τα δικαιώματα ανθρώπων που ανήκουν σε εθνικές, φυλετικές, θρησκευτικές και γλωσσικές μειονότητες.
Ο Παγκόσμιος Εσπεραντικός Σύνδεσμος (U.E.A.), που πάντα συμμετέχει στις συνεδριάσεις αυτές, εκπροσωπήθηκε στη σύνοδο αυτή από πενταμελή πολυεθνική εσπεραντική ομάδα. Κύριος ομιλητής της εσπεραντικής αντιπροσωπείας ήταν ο Ελβετός εσπεραντιστής Stefano Ke
ller, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Παγκόσμιου Εσπεραντικού Συνδέσμου, ενώ τη μετάφραση της εσπεραντικής ομιλίας του έκανε στην Ισπανική (μία από τις χρησιμοποιούμενες στον Οργανισμό γλώσσες) ο Ισπανός εσπεραντιστής Cesco Reale.