Κυριακή, 10 Αυγούστου 2014

La Troja Milito (Ο Τρωικός Πόλεμος)


Με μεγάλη χαρά  παρουσιάζω το νέο, αξιόλογο έργο που μόλις κυκλοφόρησε από τον ακούραστο για πάνω από μισό αιώνα κορυφαίο Έλληνα εσπεραντιστή, Σπύρο Σαραφιάν, La Troja Milito (Ο Τρωικός Πόλεμος, 158 σ.). Μετά από τα γνωστά μεγάλα έργα του (Μέθοδος διαδασκαλίας – αυτοδιδασκαλίας της Εσπεράντο, 672 σελ. - 4τομο λεξικό με πάνω από 80.000 λέξεις - μεταφράσεις του Ηροδότου και του Πλάτωνα) ο Σπύρος Σαραφιάν εξέδωσε το βιβλίο αυτό στην Εσπεράντο. Πρόκειται για ένα κομμάτι της πραγματικά θελκτικής πάμπλουτης ελληνικής μυθολογίας που είναι γνωστή σε όλο τον κόσμο. Όμως, κατά τον συγγραφέα “Αυτός ο Τρωικός Πόλεμος είναι ένας ελληνικός θησαυρός που όμως είναι και κτήμα όλου του κόσμου, γι αυτό και πρέπει να αφηγηθεί στη διεθνή γλώσσα, στην Eσπεράντο μας”.
Το βιβλίο διαβάζεται εύκολα και ευχάριστα και είναι πολύ ενδιαφέρον λόγω των γνωστών  σε όλους γεγονότων. Η γλώσσα δε που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας είναι η απλή, η Εσπεράντο του δημιουργού της, του Ζάμενχοφ.Ο Σπύρος Σαραφιάν τελειώνει τον πρόλογό του με τα εξής: “….λοιπόν, βασισμένος στις πιο έγκυρες αφηγήσεις από την Ομηρική πηγή για τα σημαντικά  γεγονότα του πολέμου, στις πιο ευρέως αποδεκτές εκδοχές για τα μη κύρια γεγονότα και πρόσωπα, αφηγούμε  στη συνέχεια όχι μόνο τον Τρωικό Πόλεμο, αλλά και την τύχη των κύριων ηρώων του μετά τον πόλεμο».
Προσωπικά,  ευχαριστώ τον αγαπητό μου, αδελφικό μου φίλο Σπύρο, γιατί για άλλη μία φορά μάς προσέφερε ένα πολύτιμο έργο του.

Kun granda ĝojo mi prezentas al vi la ĵus eldonita nova, valora  produkto de la senlaca dum pli ol duonjarcento supera helena esperantisto, Spiros Sarafian, La Troja Milito (158 p.). Do, bonŝance, post liaj konataj, ampleksaj verkoj (ampleksa lernolibro, 672 p. -  4-voluma vortaro kun pli ol 80.000 vortoj - tradukoj de Herodoto kaj Platono) li aperigis sian novan verkon en Esperanto. Kiel sciate temas pri vere alloga parto de la tre riĉa helena mitologio, tiom vaste konata en la tuta mondo. Tamen, laŭ la aŭtoro: «Tiu Troja Milito estas trezoro helena, tamen propraĵo tutmonda, tial ĝi devas esti rakontata ankaŭ en la internacia lingvo, en nia Esperanto». La libro estas legata tre facile, agrable kaj plaĉe, ĝi ja estas tre interesa pro la konataj preskaŭ al ĉiuj okazintaĵoj kaj la lingvo estas la simpla, la zamenhofa Esperanto. La aŭtoro finas sian antaŭparolon jene: « ... do, baziĝante sur la plej certaj rakontoj el la homera fonto pri la ĉefaj okazintaĵoj de la milito, sur la plej vaste akceptataj versioj pri ne ĉefaj okazaĵoj kaj personoj, mi ĉi sube rakontas ne nur la miton pri la Troja Milito, sed ankaŭ la postmilitan sorton de ties ĉefaj herooj».      
Kore mi dankas mian karan, fratan amikon Spiros, ĉar ankoraŭfoje li riĉigis nin per tiu-ĉi nova kultura heredaĵo.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου